asherleah: (Default)
הרבה נאמר על המאבק בעמונה; על בניין הצעירים ועל סתירת הזקנים, על גבורת התושבים ועל גבולות המאבק. אבל נדמה לי שנקודה אחת לא נאמרת מספיק וראוי לה שתיאמר: יש אלוקים בישראל!
ההאחזות ברגבי אדמת הארץ היא איננה מאבק על זכויות אדם, אלפי הצעירים שעושים לילות כימים בפסגת ההר לא נלחמים אפילו על מימוש הציונות.
המאבק הוא על האמונה שיש בורא לעולם שבחר בעם ישראל להופיע את שמו בעולם ושכל העסק הזה ממש מחייב אותנו פה עלי אדמות, את הפרט ואת הכלל.
המאבק הוא על הבחירה ללכת עם ה' ולהכתיר אותו למלך ולא את מרים נאור וסלים ג'ובראן.
ככל שנברח מהמסר הפשוט הזה נמצא את עצמנו יותר ויותר בסיטואציות דומות. ככל שנלך סחור סחור וננסה להסביר למצלמות שאנחנו מרגישים המשך ישיר של חלוצי העמק, הנכדים של חלוצי העמק יסבירו לנו שוב ושוב למי יש יותר כבוד.

אורי קרשנבום

http://www.hakolhayehudi.co.il/opinions/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%95%D7%95%D7%93%D7%A2-%D7%9B%D7%99-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-426#comment-1531
asherleah: (Default)
Оригинал взят у [livejournal.com profile] rdavid в «Путешествие в Страну Зе-Ка» Юлия Марголина — народное издание


Презентация книги Юлия Марголина «Путешествие в страну Зе-Ка» на иврите, Мецудат Зеэв, Тель Авив, 13 февраля 2014 | Эта книга о сталинских лагерях…

Друзья,

Впервые на русском языке будет напечатан полный текст двух книг Юлия Марголина: «Путешествие в Страну Зэ-Ка» и «Дорога на Запад». Двухтомник будет выпущен под эгидой Института Жаботинского в Израиле.

Юлий Марголин родился в Пинске в 1900г., умер в Тель-Авиве в 1971г. В 1936г. поселился в Тель-Авиве с женой Евой и десятилетним сыном Эфраимом. В сентябре 1939г., во время его визита в Лодзь, Германия вторглась в Польшу. После неудачной попытки вернуться в Тель-Авив через Румынию, Марголин бежал от немцев на восток Польши, который вскоре был оккупирован СССР. В июне 1940г. НКВД арестовал его в Пинске и отправил в ГУЛАГ на 5 лет по обвинению «социально опасный элемент». В марте 1946 г., чудом пережив 5 лет лагерей и год ссылки на Алтае, он выехал, через Польшу, в Тель-Авив. Немедленно по приезду он за 10 месяцев написал на русском языке «Путешествие в Страну Зэ-Ка». До самой смерти он боролся за спасение евреев СССР.

В Израиле не хотели знать ничего зазорного об СССР, практически бойкотировали Марголина. «Путешествие» вышло впервые во Франции на французском в 1949г. в урезанном без согласия автора варианте. На русском — в 1952 г. в Нью-Йорке, тоже урезанная без согласия.

Полный текст был впервые напечатан во французском переводе во Франции в 2011 г. под редакцией д-ра Любы Юргенсон, доцента Сорбонны. Успех книг потребовал дополнительных изданий. Этот же полный текст вышел в немецком и польском переводах. В 2013 г. иерусалимское издательство «Кармель» выпустило полный перевод на иврит под редакцией Миши Шаули. В издание были включены и 5 глав, составляющиу книгу «Дорогу на Запад». Её, возможно, напечатали в каком-то эмигрантском журнале в 1950-х, но не нашли до сих пор.

Эфраим Марголин, единственный сын Юлия и владелец авторских прав, позволил опубликовать в Израиле книги отца под эгидой Института Жаботинского.

Подготовка к печати (составление, корректура, карты и т.п.) производится безвозмездно. Двухтомник будет продаваться не дороже 69 шекелей. Продажа вне Израиля запрещена, но те, кто купит в Израиле, смогут послать книгу за границу.

Сейчас заканчивается подготовка к печати. Важно знать заранее заказываемый тираж, чтобы определить стоимость типографской работы. После заказа, минимум 100 книг, подписчики заплатят Институту Жаботинского и получат книги либо по почте за дополнительную плату, либо у доверенных лиц в разных районах Израиля.

Присылайте заказы координаторам, указывая имя, число книг, электронную почту, телефон, город:
Миша Шаули, mishauli@012.net.il, 052-5649955. Миша Шаули — полковник в отставке полиции Израиля. Издательский опыт приобрёл, редактируя книгу Марголина на иврите, переводя, редактируя и издавая на иврите «Ледокол» Виктора Суворова и редактируя его книгу «The Chief Culprit», вышедшую в США.
Иван Нави, ivansvet@gmail.com, 053-4305133, [livejournal.com profile] i_navi
Давид Рабкин, david@rabkin.co.il, 054-5950695, [livejournal.com profile] rdavid

Список подписчиков можно посмотреть по ссылке:
http://bit.ly/margolin-book

asherleah: (Default)
תפילה לשמירה על חיילינו
בימי דויד המלך על כל חייל בחזית התפללו בעורף. חיילי צבא הגנה לישראל נמצאים עכשיו במלחמה על הגנת אזרחי ומדינת ישראל. שמות חיילים וחיילים שנפצעו אשר יתקבלו יועברו בצורה ישירה לקהילות יהודיות בארץ ובעולם אשר יתפללו למען בריאותם והצלחתם
Молитвы за солдат и раненных.
Согласно этой 3500-летней традиции которая была установлена Моше Рабейну и которую широко применял Давид аМелех, в добавок к тому что весь народ молится за всю армию есть ещё и поимённые молитвы.
За каждого конкретного солдата выходящего на линию фронта молится конкретный человек (а ещё лучше если не один).  Кроме молитв, человек берёт на себя обязательство, что все его заслуги ( выполненные заповедей, изучение Торы, и т. д.) будут защитаны этому солдату.
Пожалуйста, сообщайте имена солдат( имя солдата и имя его матери), за которых нужно молиться по телефону 02-581-1911  или на сайте
Имена солдат за которых нужно молиться можно получить там же.

asherleah: (Default)

        Eщё год назад, 18-й год жизни в Америке, я не мог бы даже вообразить, что президентом этой страны может стать человек по имени Барак Хуссейн.  Работая в больнице с людьми самых  разных классов и национальностей, я был уверен, что основа, ядро Америки – это традиционный, крепко сложенный, прагматичный белый христианин, нечто вроде Буша младшего. Даже фарс у Стены Плача с вложенной, выкраденной и опубликованной запиской Обамы не привлёк моё внимание и  не заставил подумать о нём как о серьёзном претенденте на пост президента Америки. Я был неправ.

       Обама положил между камнями Стены Плача записку, в которой были сказаны слова «make me an instrument of Your will » - сделай меня иструментом  Твоей воли. И здесь он был абсолютно прав. Очевидно, Г-сподь решил, что Обама подходящий кандидат на роль президента. Это выглядело,  как будто кто-то  подёргал  с небес невидимыми нитями, и куклы, сами того не замечая, сделали то, что только недавно казалось им невозможным, нелогичным, абсурдным, и т. д., и стали переходить к заключению шестого акта мировой истории. Сидящим в зале и играющим роли чрезвычайно тяжело выйти за пределы своей точки в пространстве и времени чтобы увидеть пьесу как целое,  как картину, в которой каждая деталь, какой бы странной и нелогичной она ни казалась,   имеет  своё точное и незаменимое место. Обычно мы замечаем это (если замечаем вообще) уже глядя назад.

Так творится история. События Пурима изложенные как  последовательный и связный рассказ в «Магилат Эстер» происходили на самом деле в течение 13 лет, и  большинство евреев не видели, как эти события были между собой связаны.

     

продолжение... )

 

Page generated Sep. 23rd, 2017 04:18 pm
Powered by Dreamwidth Studios